Kotiček za materni jezik

Pomemben trenutek za naš jezik s samo 2.4 milijoni govorcev1 — Google je lansiral (obojesmerni) angleško-slovenski prevajalnik. Ker zadeva deluje na podlagi statistike in čistega avtomatizma, je ta prvi korak samo začetek, pri katerem pa se je treba zavedati, da bo hitro postal zelo uporaben — ko dosežemo neko “prelomno točko”2 in ko Google na spletu najde še kakšen paralelni večjezični korpus.

Do takrat pa se lahko posmehujemo njegovi okornosti; recimo, če prevedemo (prihajajočemu letnemu času primerno) Murnovo pesem Sneg v angleščino in potem nazaj v slovenščino:

Original: Sneg

Brez konca padaš, drobni sneg,
na tihi gozd in na poljano,
nekje kraguljčki, hitri beg,
spet molk za mano in pred mano.

Kaj moč mi, čas, kaj si mi dan?
Kar bilo – kot v sneg zakopano!
Kar bode – kot ta tiha plan
brez konca širi se pred mano.

Slo->Ang->Slo: Sneg

Brez konca padca, v redu sneg,
na tihi gozd in poljano,
nekje kraguljčki, visoke hitrosti letenja,
tišina enkrat za mano in pred mano.

Kaj je moč mojega časa, kaj si danes?
, Kar je bilo – kot je pokopan v sneg!
Kot bode – kot to tišino načrt
brez konca širi pred mano.

Samo za arhivsko referenco, tole. Ko bomo ob letu obsorej ponovili eksperiment, ne bo več smešno.

  1. gl. Wikipedia, tule []
  2. Tipping point, Wiki []