Logiranje tipk

Po Wolframovi ideji, o kateri pišem v prejšnjem postu, sem tudi sam izdelal aplikacijo, ki beleži aktivnost na tipkovnici in klikanje miške. Zadeva je trivialna (lotil sem se v dobrem starem VB61 🙂 )

'mouse & keyboard deklaracija za v BAS file ========
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32.dll" (ByVal vKey As Long) As Integer

Public Function GetKey() As Integer
  For i = 0 To 255
    If (GetAsyncKeyState(i) And &H8001) <> 0 Then
      GetKey = i
      Exit Function
    End If
  Next i
End Function
'LOG keys and clicks ================ 
Private Sub keytimer_Timer()
  'get keys
  newkey = GetKey
  'Replace letters with X to prevent keylogging
  If newkey > 48 And newkey < 100 Then
    dbkeycode = 88
  Else
    dbkeycode = newkey
  End If
  
  If oldkey <> newkey And newkey <> 0 Then
    'open db, insert
    Set Db = OpenDatabase(App.Path & "\data.mdb")
    Set Rs = Db.OpenRecordset("SELECT * FROM key_log", dbOpenDynaset)
    Rs.AddNew
    Rs!Time = Date & " " & Time
    Rs!keycode = dbkeycode
    Rs.Update
    Db.Close
  End If
  oldkey = newkey
End Sub

Prva finta opisane kode je, da beleži tako evente tipkovnice kot miške. Če funkcija GetKey vrne 1, 2, 3 ali 4, gre za gumb na miški, ostalo je tipkovnica. To zadevo sem nekaj časa uporabljal in beležil vse GetKey evente v MDB bazo, nakar sem postal rahlo paranoičen. MDB je vseboval vse passworde in vedno obstaja verjetnost, da taka zadeva pride v napačne roke. Zato v zgornji kodi brž replacal vse alfanumerične znake z ‘x’. Razlog, da nisem vseh, je naslednji: želel sem pustiti notri kode tipk, ki bi se izkazale za uporabne. Takšne so naprimer delete in backspace; ti dve omogočata, da beležiš kolikokrat se je uporabnik zmotil pri tipkanju; sigurno pa so še druge podobne skrite informacije.

Že ti podatki lahko dajo dokaj dobro analizo produktivnosti glede na čas dneva, če pa bi jih uparili še z imenom aplikacije, Shazam detekcijo muzike, ki se vrti v ozadju, s podatki o količini dnevnega gibanja (recimo s FitBita), kvaliteti spanca (FitBit/SleepTracker), s TV sporedom, porabo električne energije v bajti, zunanjo in notranjo temperaturo, telesno temperaturo, srčnim utripom in/ali ročno vnesenimi podatki (splošno počutje, lakota, žeja), bi dobili pravi recept za optimalne pogoje produktivnosti ali kreativnosti.

Problem take rešitve je, da predstavlja precej velik vdor v zasebnost uporabnika. Edina sprejemljiva varianta je, da reč zapakiraš v desktop aplikacijo, s tem pa izgubiš vse prednosti oblaka: spremljanje več naprav, centraliziran pregled statistike, ipd.

Glede na to, da tudi sam takih podatkov ne bi zaupal nikomur (in da sem takoj odinštaliral Rescue Time, ki podobne podatke zbira na webu), vidim kot edino možnost privaten oblak. Mnogi (tudi Eric Schmidt) menijo, da bo regulativa na tem področju šla po sledeh bank, in da se bo nivo zaupanja do ustreznih ponudnikov dvignil do te mere, da bomo podatke “nakazovali” brez strahu, da jih bo kdo ukradel. In ko bo mogoče najeti simpl sef za podatke, bo tudi take občutljive zadeve možno preko VPN shranjevati od kjerkoli.

 1. ta je še ena antična, z začetki v 2006 kot aplikacija, ki je bila po želeni funkcionalnosti na las podobna današnjemu ManicTime-u []