Kognitivni presežek

Odlična prezentacija Claya Shirkyja s konference Web2.0 Expo, ki osvetli, kje ljudje najdejo čas za sodelovanje pri ustvarjanju vsebin (Wikipedije, ipd.).
Kratek odgovor: manj gledajo TV. V Ameriki vsak vikend ljudje samo za gledanje TV oglasov porabijo isto število ur kot je ocenjen vložek za izdelavo kompletne Wikipedije (softver in vse vsebine): 100 milijonov ur. Ali drugače: samo Amerika porabi letno za 2000 Wikipedij časa za gledanje TV.
To je seveda zelo navdušujoče tudi v kontekstu Subtitlrja, ki bo postal zakladnica znanja, takoj ko bo ukradel le delček časa, ki ga porabimo za gledanje reality TV šovov.

It’s better to do something than to do nothing. Even lolcats, even cute pictures of kittens made even cuter with the addition of cute captions, hold out an invitation to participation.